Dokumentacja Działania 4.2

Dokumentacja Działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR w 2015 r.

DOKUMENTY PODSTAWOWE: 

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu nr 1/4.2/2015 - NOWE
 3. Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.2 PO IR
 4. Przewodnik po kryteriach wyboru w ramach Działania 4.2 PO IR
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów dla Działania 4.2 PO IR - NOWE

     6. Formularz Analizy zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
     7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
     8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
     9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - NOWE
 2. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie - NOWE
 3. Instrukcja przygotowania załączników w ramach Działania 4.2 PO IR - NOWE
 4. Wzór Harmonogramu rzeczowo - finansowego - NOWE
 5. Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo – finansowego - NOWE
 6. Wytyczne do przygotowania „Studium Wykonalności”

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IW W RAMACH KONKURSU 1/4.2/2015

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej
 2. Rozporządzenie KE nr 651/2014
 3. Rozporządzenie KE nr 1407/2013
 4. Komunikat KE (2014/C 198/01)
 5. Rozporządzenie KE nr 2015/207
 6. Rozporządzeniem RM z dnia 29 marca 2010 r.  (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 7. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 9. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje
 10. Ustawa wdrożeniowa
 11. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r
 12. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r
 13. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji
 14. Organizacja badawcza i infrastruktura B+R w świetle przepisów o pomocy publicznej

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

Wzór umowy o dofinansowanie - NOWE
Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych przedsiębiorstw realizowanych w ramach I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Intelignentny Rozwój

DOKUMENTACJA ZE SZKOLENIA 20-21.10.2015

Zasady Konkursu nr 1 w Działaniu 4.2 POIR
Przewodnik po kryteriach wyboru
Przygotowanie studium wykonalności
Wyliczenia kosztów
Szkolenie 20-21 października - zbiór zagadnień do pobrania - 17 listopada 2015 r.

INFORMACJA I PROMOCJA

 1. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 -2020 w zakresie informacji i promocji
 2. Księga identyfikacji wizualnej znaku Fundusze Europejskie oraz programów polityki spójności na lata 2014-2020
 3. Logotypy
 
powrót

Newsletter
 
OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Portal Sztuczna InteligencjaJednolity System AntyplagiatowyZintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie WyższymZintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni FinansowaniaOgólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższychInventorum
Narodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuPortal Funduszy EuropejskichMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij