Strona głównaDokumentacja aplikacyjna

Dokumentacja aplikacyjna

Zasady konkursu

Zmieniony regulamin konkursu (obowiązuje od 27.06.2018)
Regulamin obowiązujący od 23.04
Regulamin konkursu
Przewodnik po kryteriach wyboru projektów
Przewodnik kwalifikowalnosci kosztów w ramach POIR
Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – wersja 4
Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji - nieaktualny

Wniosek o dofinansowanie projektu z załącznikami

Wzór wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Wzór oswiadczenia dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie
Wytyczne do przygotowania Studium Wykonalności
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Instrukacja wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Umowa o dofiansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
Wzór harmonogramu płatności
Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT
Wzór weksla in blanco
Wzór deklaracji wekslowej
Oświadczenie dot. wnoszonego do projektu wkładu finansowego
Oświadczenie dot. wnoszonego do projektu wkładu niepieniężnego
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty
Oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami
Mechanizm monitorowania i wycofania
Wzór Deklaracji wyboru wskaźników do monitorowania i wycofania
Procedura wyliczania i monitorowania dochodu

Dokumenty dodatkowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR (obowiązuje od 16.02.2018 r.)
Ustawa wdrożeniowa
Rozporządzenie 651 2014
Rozporządzenie ogólne
Rozporządzenie EFRR
Rozporządzenie 1407 2013
Komunikat Komisji 2014 C
Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych
Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków

 
powrót

Newsletter
 
OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichKreoBox - miejsce spotkań biznesu, nauki i inwestorówInventorum

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij