Strona głównaDokumentacja aplikacyjna

Dokumentacja aplikacyjna

Zasady konkursu

Regulamin konkursu
Przewodnik po kryteriach wyboru projektów
Przewodnik kwalifikowalnosci kosztów w ramach POIR
Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – wersja 4
Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji - nieaktualny

Wniosek o dofinansowanie projektu z załącznikami

Wzór wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Wzór oswiadczenia dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie
Wytyczne do przygotowania Studium Wykonalności
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Instrukacja wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Umowa o dofiansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
Wzór harmonogramu płatności
Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT
Wzór weksla in blanco
Wzór deklaracji wekslowej
Oświadczenie dot. wnoszonego do projektu wkładu finansowego
Oświadczenie dot. wnoszonego do projektu wkładu niepieniężnego
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty
Oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami
Mechanizm monitorowania i wycofania
Wzór Deklaracji wyboru wskaźników do monitorowania i wycofania
Procedura wyliczania i monitorowania dochodu

Dokumenty dodatkowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
Ustawa wdrożeniowa
Rozporządzenie 651 2014
Rozporządzenie ogólne
Rozporządzenie EFRR
Rozporządzenie 1407 2013
Komunikat Komisji 2014 C
Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych
Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków

 
powrót

Newsletter
 
OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichKreoBox - miejsce spotkań biznesu, nauki i inwestorówInventorum

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij