Dokumentacja aplikacyjna konkurs nr 4

Zasady konkursu:

 1. Zmieniony Regulamin Konkursu (obowiązuje od 22.06.2020 r.)
 2. Zmieniony Regulamin Konkursu (obowiązuje od 19.05.2020 r.)
 3. Zmieniony Regulamin Konkursu (obowiązuje od 27.03.2020 r.)
 4. Regulamin Konkursu
 5. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – wersja 6
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Zmieniony Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR (obowiązuje od 19.05.2020 r.)
 8. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR 

Wniosek o dofinansowanie projektu z załącznikami:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie
 5. Wzór oświadczenia dotyczącego wkładu własnego niepieniężnego
 6. Kalkulator EPC
 7. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
 8. Instrukcja wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego
 9. Wzór oświadczenia dotyczącego zgodności projektu z infrastrukturą na Mapie
 10. Wytyczne do przygotowania „Studium Wykonalności”
 11. Zakres minimalny umowy konsorcjum

Umowa o dofinansowanie:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – konsorcjum
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – W. samodzielny
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Wzór harmonogramu płatności
 6. Instrukcja wypełniania Harmonogramu płatności
 7. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT
 8. Wzór weksla in blanco
 9. Wzór deklaracji wekslowej
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Oświadczenie dotyczące wnoszonego do projektu wkładu pieniężnego
 13. Oświadczenie dotyczące wnoszonego do projektu wkładu niepieniężnego
 14. Oświadczenie dotyczące wykluczenia, składek i nieotrzymania pomocy – konsorcjum
 15. Oświadczenie dotyczące wykluczenia, składek i nieotrzymania pomocy – W. samodzielny
 16. Mechanizm monitorowania i wycofania
 17. Wzór deklaracji wyboru wskaźników do monitorowania i wycofania
 18. Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień SL2014 

Dokumenty dodatkowe:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651 2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407 2013
 8. Komunikat Komisji 2014 C
 9. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych
 10. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

 

 

 
powrót

Newsletter
 
OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Portal Sztuczna InteligencjaJednolity System AntyplagiatowyZintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie WyższymZintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni FinansowaniaOgólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższychInventorum
Narodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuPortal Funduszy EuropejskichMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij