Dokumentacja aplikacyjna konkurs nr 3

Zasady konkursu

Zmieniony regulamin konkursu (obowiązuje od 20.12.2019 r.)
Zmieniony regulamin konkursu (obowiązuje od 09.12.2019 r.)
Zmieniony regulamin konkursu (obowiązuje od 11.09.2019 r.)
Regulamin konkursu
Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji - wersja 5
Kryteria wyboru projektu
Przewodnik kwalifikowalnosci kosztów w ramach POIR

Wniosek o dofinansowanie projektu z załącznikami

Wzór wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dof.
Kalkulator EPC
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Instrukacja wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wytyczne do przygotowania Studium Wykonalności
Zakres minimalny umowy konsorcjum
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Umowa o dofiansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – Wnioskodawca samodzielny (obowiązuje od 20.12.2019 r.)
Wzór umowy o dofinansowanie – Wnioskodawca w konsorcjum (obowiązuje od 20.12.2019 r.)
Wzór umowy o dofinansowanie
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
Wzór harmonogramu płatności
Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT
Wzór weksla in blanco
Wzór deklaracji wekslowej
Oświadczenie dot. wnoszonego do projektu wkładu pieniężnego
Oświadczenie dot. wnoszonego do projektu wkładu niepieniężnego
Oświadczenie dot. wykluczenia składek i nieotrzymaniu pomocy
Mechanizm monitorowania i wycofania
Wzór Deklaracji wyboru wskaźników do monitorowania i wycofania
Wniosek o nadanie zmiane i wycofanie uprawnien SL2014

Dokumenty dodatkowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
Ustawa Wdrożeniowa
Rozporządzenie
Rozporządzenie ogólne
Rozporzadzenie EFRR 1301 2013
Rozporzadzenie 1407 2013
Zasady ramowe dotyczace pomocy panstwa na dzialalność badawczą rozwojową i innowacyjną
Wspólna lista wskazników kluczowych

 
powrót

Newsletter
 
OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Portal Sztuczna InteligencjaJednolity System AntyplagiatowyZintegrowany System Informacji  o Nauce  i Szkolnictwie WyższymZintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni FinansowaniaOgólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższychInventorum
Narodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuPortal Funduszy EuropejskichMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij